Obec Šarišské Michaľany
Šarišské Michaľany

Aktuality

Zobrazeno 1-30 z 121
zber

Zber veľkoobjemového odpadu

Dátum: 15. 4. 2021

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Pošta - otváracie hodiny v piatok

Dátum: 24. 3. 2021

Obmedzenie otváracích hodín v piatok 26.3.2021

erb

XVIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva - zverejnenie informácií

Dátum: 17. 3. 2021

XVIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch sa uskutočnilo 16.03.2021. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):

erb

XVIII. zasadnutie OZ – utorok 16.03.2021 o 18,00 hod.

Dátum: 11. 3. 2021

XVIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na utorok 16.03.2021 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva/Zasadnutia OZ.

Informácia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Dátum: 5. 3. 2021

Publicita

Odberné miesta

Testovanie 6.3.2021

Dátum: 3. 3. 2021

Testovanie obyvateľov v sobotu 6.3.2021

Zatvorená pošta - 3.,4., a 8.3.2021

Dátum: 26. 2. 2021

Informácia o zatvorení pošty z dôvodu prerušenia dodávky elektriny.

vsd

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 25. 2. 2021

Prerušenie distribúcie elektriny

vvs

Odpočet spotreby vody v domácnostiach

Dátum: 24. 2. 2021

Zmena ceny vody

Pošta zatvorená 24.2.2021

Dátum: 23. 2. 2021

Zatvorenie pošty z dôvodu prerušenia dodávky elektrického prúdu.

erb

OZNAM O PREVÁDZKE OBECNÉHO ÚRADU

Dátum: 23. 2. 2021

Obmedzenie prevádzky obecného úradu

sz

Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Dátum: 16. 2. 2021

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

Petícia Za začatie výstavby 2.etapy rýchlostnej cesty R4 - severný obchvat Prešova

Dátum: 15. 2. 2021

Elektronická petícia za dobudovanie severného obchvatu Prešova.

covid

Testovanie COVID -19 - 13.02.2021

Dátum: 15. 2. 2021

Výsledky testovania

vsd

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 15. 2. 2021

Prerušenie distribúcie elektriny
VSD, a.s. Košice oznamuje, že v termíne: 08. marca 2021 od 8:00 h do 16:30 h je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite časť obce Šarišské Michaľany: ul. J.A.Komenského, ul. Čerešňová, ul. Železničiarska úsek od č.d. 1 po č.d. 12, úsek od č.d. 22 po č.d. 25, ul. Kpt.Nálepku úsek od č.d. 19 po č.d. 41 a v termíne: 09.03.2021 od 8:00 h do 16:30 h je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite časť obce Šarišské Michaľany: ul. Mlynská č.d. 1, úsek od č.d. 4 po č.d. 16, č.d. 28, 29, 31, ul. Kpt.Nálepku od č.d. 21 po č.d. 33

vsd

Zrušenie plánovaného prerušenia distribúcie elektriny

Dátum: 12. 2. 2021

VSD, a.s. Košice oznamuje, že plánované prerušenie distribúcie elektriny v termíne: 12. februára 2021 od 8:00 h do 16:30 h v lokalite časť obce Šarišské Michaľany: ul. SNP, ul. Jarková, ul. Čerešňová, ul. Prešovská č.d. 5, úsek od č.d. 8 po č.d. 18, ul. Železničiarska úsek od č.d. 1 po č.d. 12., úsek od č.d. 22 po č.d. 25. sa vzhľadom na zmenu okolnosti neuskutoční.

Pošta zatvorená 17.2.2021

Dátum: 11. 2. 2021

Oznámenie o zatvorení pošty z dôvodu odstávky elektrického prúdu.

Odberné miesta

Testovanie Covid 19

Dátum: 10. 2. 2021

Testovanie v sobotu 13.2. v čase 8,00 - 20,00 hod. v ZŠ

vsd

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 9. 2. 2021

Prerušenie distribúcie elektriny
VSD, a.s. Košice oznamuje, že v termíne: 03. marca 2021 od 8:00 h do 16:30 h je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite časť obce Šarišské Michaľany: ul. SNP, ul. Čerešňová, ul. Jarková úsek od č.d. 1 po č.d. 3, úsek od č.d. 5 po č.d. 13, ul. Komenského úsek od č.d. 1 po č.d. 10, č.d. 15, 16, 17, 18, 20, ul. Železničiarska úsek od č.d. 1 po č.d. 12, úsek od č.d. 22 po č.d. 25 a v termíne: 04. marca 2021 od 8:00 h do 16:30 h je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite časť obce Šarišské Michaľany: ul. Železničiarska, ul. Čerešňová, ul. Komenského úsek od č.d. 1 po č.d. 10, č.d. 15, 16, 17, 18, 20, ul. kpt. Nálepku úsek od č.d. 33 po č.d. 41, č.d. 19, 20:

vsd

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 8. 2. 2021

Prerušenie distribúcie elektriny
VSD, a.s. Košice oznamuje, že v termíne: 24. februára 2021 od 8:10 h do 16:30 h je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite časť obce Šarišské Michaľany: ul. SNP, ul. Čerešňová, ul. Jarková úsek od č.d. 5 po č.d. 13, ul. Prešovská č.d. 5, úsek od č.d. 8 po č.d. 18, ul.Železničiarska úsek od č.d. 1 po č.d. 12, úsek od č.d. 22 po č.d. 25 a v termíne 25. februára 2021 od 8:00 h do 16:30 h časť obce Šarišské Michaľany: ul. SNP, ul. Jarková, ul. Železničiarska úsek od č.d. 1 po č.d. 12, úsek od č.d. 22 po č.d. 25

vsd

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 28. 1. 2021

Prerušenie distribúcie elektriny
VSD, a.s. Košice oznamuje, že v termíne: 18. februára 2021 od 8:00 h do 16:30 h je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite časť obce Šarišské Michaľany: celá ul. Komenského, ul. Kpt. Nálepku úsek od č.d. 19 po č.d. 40, ul. Mlynská úsek od č.d. 4 po č.d. 16, č.d. 28, 29, 31.

vsd

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 28. 1. 2021

Prerušenie distribúcie elektriny
VSD, a.s. Košice oznamuje, že v termíne: 17. februára 2021 od 8:20 h do 16:30 h je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite časť obce Šarišské Michaľany: ul. Železničiarska, ul. Čerešňová, ul. Kpt. Nálepku úsek od č.d. 33 po č.d. 40, č.d. 19, 20, ul. Komenského úsek od č.d. 1 po č.d. 10, úsek od č.d. 16 po č.d. 20.

vsd

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 25. 1. 2021

Prerušenie distribúcie elektriny
VSD, a.s. Košice oznamuje, že v termíne: 12. februára 2021 od 8:00 h do 16:30 h je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite časť obce Šarišské Michaľany: ul. SNP, ul. Jarková, ul. Čerešňová, ul. Prešovská č.d. 5, úsek od č.d. 8 po č.d. 18, ul. Železničiarska úsek od č.d. 1 po č.d. 12., úsek od č.d. 22 po č.d. 25.

Testovanie

Testovanie COVID 19 - výsledky

Dátum: 18. 1. 2021

Informácie o testovaní 23. - 24.1.2021 a výsledky testovania

Dobczyce - video z partnerskej obce a gminy

Dátum: 23. 12. 2020

Video o prírodných, historických a spoločenských zaujímavostiach mesta a gminy Dobczyce

erb

XVII. zasadnutie obecného zastupiteľstva - zverejnenie informácií

Dátum: 21. 12. 2020

XVII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch sa uskutočnilo 17.12.2020. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):

erb

Výberové konanie na obsadenie miesta účtovníčky pre účtovnú a mzdovú agendu

Dátum: 17. 12. 2020

Obec Šarišské Michaľany zastúpená starostom obce Šarišské Michaľany, Obecný úrad, Kpt. Nálepku 18, Šarišské Michaľany, 082 22 v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie miesta účtovníčky pre účtovnú a mzdovú agendu. Bližšie informácie v prílohách.

WiFi4EU - verejné priestory s WiFi zdarma 1

WiFi4EU - verejné priestory s WiFi zdarma

Dátum: 15. 12. 2020

Zoznam a mapka verejných priestorov s WiFi zdarma.

erb

XVII. zasadnutie OZ – štvrtok 17.12.2020 o 18,00 hod.

Dátum: 10. 12. 2020

XVII. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na štvrtok 17.12.2020 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva/Zasadnutia OZ.

erb

XV. zasadnutie obecného zastupiteľstva - zverejnenie informácií

Dátum: 8. 12. 2020

XVI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch sa uskutočnilo 07.12.2020. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods.2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):

Zobrazeno 1-30 z 121

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

SMS info

 

SMS info
registrácia

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 19. 4. 2021
slabý dážď 11 °C 5 °C
utorok 20. 4. slabý dážď 12/5 °C
streda 21. 4. slabý dážď 13/4 °C
štvrtok 22. 4. slabý dážď 14/5 °C

Anketa

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 19.4.2021, 8:35:31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 90
TÝŽDEŇ: 90
CELKOM: 101227