Menu
Obec Šarišské Michaľany
Šarišské Michaľany

Územný plán obce

Územný plán (ÚP) obce je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov na území, formuluje predstavu o budúcnosti obce. ÚP rieši predovšetkým otázky fyzického rozvoja územia, ako lokalizáciu zástavby a priestorové regulatívy pre stavebný rozvoj a funkčné využitie plôch. Územným plánovaním sa komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Momentálne platí ÚP z roku 2010, v roku 2020 pripravujeme aktualizáciu.

OBSTARÁVANIE NOVÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY (ÚPN-O)

1_Obstarávanie nového územného plánu obce Šarišské Michaľany

1_Obstarávanie nového územného plánu obce Šarišské Michaľany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,88 kB
Stiahnuté: 421×
Vložené: 27. 11. 2021

2_Formulár na stiahnutie

2_Formulár na stiahnutie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 68,42 kB
Stiahnuté: 206×
Vložené: 27. 11. 2021

3_Formulár na stiahnutie

3_Formulár na stiahnutie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 499,67 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 27. 11. 2021

OBSTARÁVANIE NOVÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY (ÚPN-O) > Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Šarišské Michaľany

1_Oznamenie_uradna_tabula

1_Oznamenie_uradna_tabula.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,02 kB
Stiahnuté: 200×
Vložené: 27. 11. 2021

2_Oznamenie_dotknute_organy

2_Oznamenie_dotknute_organy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198 kB
Stiahnuté: 168×
Vložené: 27. 11. 2021

3_Oznamenie_podnikatelske_subjekty

3_Oznamenie_podnikatelske_subjekty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,79 kB
Stiahnuté: 157×
Vložené: 27. 11. 2021

OBSTARÁVANIE NOVÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY (ÚPN-O) > Návrhy k spracovaniu ÚPN-O

0_VYHODNOTENIE_24.01.2018_PREZENTACIA_Návrhy na zmeny ÚPN - sumár

0_VYHODNOTENIE_24.01.2018_PREZENTACIA_Návrhy na zmeny ÚPN - sumár.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 370,16 kB
Stiahnuté: 236×
Vložené: 27. 11. 2021

1_Návrh č.1 - Jozef Lichvár

1_Návrh č.1 - Jozef Lichvár.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 792,85 kB
Stiahnuté: 237×
Vložené: 27. 11. 2021

10_Návrh č.4 - Františka Štofanová

10_Návrh č.4 - Františka Štofanová.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 1,99 MB
Stiahnuté: 191×
Vložené: 27. 11. 2021

11_Návrh č.5 - Eva Némethyová

11_Návrh č.5 - Eva Némethyová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 625,09 kB
Stiahnuté: 169×
Vložené: 27. 11. 2021

12_Návrh č.5 - Eva Némethyová

12_Návrh č.5 - Eva Némethyová.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 2,01 MB
Stiahnuté: 151×
Vložené: 27. 11. 2021

13_Návrh č.6 - Miroslava Kohútová

13_Návrh č.6 - Miroslava Kohútová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,08 MB
Stiahnuté: 191×
Vložené: 27. 11. 2021

14_Návrh č.6 - Miroslava Kohútová

14_Návrh č.6 - Miroslava Kohútová.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 2,16 MB
Stiahnuté: 173×
Vložené: 27. 11. 2021

15_Návrh č.7 - Ľudovít Safko - Grafika

15_Návrh č.7 - Ľudovít Safko - Grafika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 886,83 kB
Stiahnuté: 167×
Vložené: 27. 11. 2021

16_Návrh č.7 - Ľudovít Safko - Grafika

16_Návrh č.7 - Ľudovít Safko - Grafika.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 2,29 MB
Stiahnuté: 198×
Vložené: 27. 11. 2021

17_Návrh č.8 až č.15 - Jozef Mačo

17_Návrh č.8 až č.15 - Jozef Mačo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,37 MB
Stiahnuté: 204×
Vložené: 27. 11. 2021

18_Návrh č.16 - Ľubomír Lánik - K&H Solutions

18_Návrh č.16 - Ľubomír Lánik - K&H Solutions.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 600,14 kB
Stiahnuté: 179×
Vložené: 27. 11. 2021

19_Návrh č.16 - Ľubomír Lánik - K&H Solutions

19_Návrh č.16 - Ľubomír Lánik - K&H Solutions.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 2,57 MB
Stiahnuté: 168×
Vložené: 27. 11. 2021

2_Návrh č.1 - Jozef Lichvár

2_Návrh č.1 - Jozef Lichvár.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 2,37 MB
Stiahnuté: 165×
Vložené: 27. 11. 2021

20_Návrh č.17 - Ľubomír Lánik - K&H Solutions

20_Návrh č.17 - Ľubomír Lánik - K&H Solutions.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 603,95 kB
Stiahnuté: 168×
Vložené: 27. 11. 2021

21_Návrh č.17 - Ľubomír Lánik - K&H Solutions

21_Návrh č.17 - Ľubomír Lánik - K&H Solutions.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 1,75 MB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 27. 11. 2021

22_Návrh č.18 - Ľubomír Lánik - K&H Solutions

22_Návrh č.18 - Ľubomír Lánik - K&H Solutions.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 611,75 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 27. 11. 2021

23_Návrh č.18 - Ľubomír Lánik - K&H Solutions

23_Návrh č.18 - Ľubomír Lánik - K&H Solutions.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 1,77 MB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 27. 11. 2021

24_Návrh č.19 - Jozef Kollár

24_Návrh č.19 - Jozef Kollár.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,42 kB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 27. 11. 2021

25_Návrh č.19 - Jozef Kollár

25_Návrh č.19 - Jozef Kollár.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 2,49 MB
Stiahnuté: 114×
Vložené: 27. 11. 2021

26_Návrh č.20 - Grafický prehľad 01

26_Návrh č.20 - Grafický prehľad 01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,22 kB
Stiahnuté: 126×
Vložené: 27. 11. 2021

27_Návrh č.20 - Grafický prehľad 02

27_Návrh č.20 - Grafický prehľad 02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,05 kB
Stiahnuté: 117×
Vložené: 27. 11. 2021

28_Návrh č.20 - Zoznam dotknutých parciel

28_Návrh č.20 - Zoznam dotknutých parciel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,44 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 27. 11. 2021

29_Návrh č.21 - kompostovisko

29_Návrh č.21 - kompostovisko.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 2,42 MB
Stiahnuté: 147×
Vložené: 27. 11. 2021

3_Návrh č.2 - Ľuboš Bernát

3_Návrh č.2 - Ľuboš Bernát.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 775,3 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 27. 11. 2021

30_Návrh č.22 - multifukčné ihrisko

30_Návrh č.22 - multifukčné ihrisko.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 2,95 MB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 27. 11. 2021

31_Návrh č.23 - oddychová zóna - verejná zeleň

31_Návrh č.23 - oddychová zóna - verejná zeleň.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 3,29 MB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 27. 11. 2021

32_Návrh č.24 - strelnica

32_Návrh č.24 - strelnica.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 1,17 MB
Stiahnuté: 119×
Vložené: 27. 11. 2021

33_Návrh č.25 - občianska vybavenosť

33_Návrh č.25 - občianska vybavenosť.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 2,16 MB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 27. 11. 2021

34_Návrh č.26 - nízkoštandartné byty

34_Návrh č.26 - nízkoštandartné byty.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 2,19 MB
Stiahnuté: 185×
Vložené: 27. 11. 2021

35_Návrh č.27 - areál detského domova - lokality

35_Návrh č.27 - areál detského domova - lokality.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 2,91 MB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 27. 11. 2021

36_Návrh č.27 - areál detského domova

36_Návrh č.27 - areál detského domova.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 3,05 MB
Stiahnuté: 119×
Vložené: 27. 11. 2021

37_Návrh č.28 - verejná komunikácia - chodník

37_Návrh č.28 - verejná komunikácia - chodník.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 2,54 MB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 27. 11. 2021

4_Návrh č.2 - Ľuboš Bernát

4_Návrh č.2 - Ľuboš Bernát.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 2,04 MB
Stiahnuté: 120×
Vložené: 27. 11. 2021

5_Návrh č.2 až č.5 -SCN UPN-01

5_Návrh č.2 až č.5 -SCN UPN-01.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 535,25 kB
Stiahnuté: 208×
Vložené: 27. 11. 2021

6_Návrh č.2 až č.5 -SCN UPN-02

6_Návrh č.2 až č.5 -SCN UPN-02.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 1,52 MB
Stiahnuté: 190×
Vložené: 27. 11. 2021

7_Návrh č.3 - Dušan Bujnovský

7_Návrh č.3 - Dušan Bujnovský.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 620,42 kB
Stiahnuté: 124×
Vložené: 27. 11. 2021

8_Návrh č.3 - Dušan Bujnovský

8_Návrh č.3 - Dušan Bujnovský.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 2,01 MB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 27. 11. 2021

9_Návrh č.4 - Františka Štofanová

9_Návrh č.4 - Františka Štofanová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 618,78 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 27. 11. 2021

Územný plán obce obstaraný v roku 2010

Komplexný plán v mierke 1: 2880

2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,95 MB
Stiahnuté: 659×
Vložené: 24. 7. 2019

Komplexný plán v mierke 1:1000

3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,97 MB
Stiahnuté: 675×
Vložené: 24. 7. 2019

Použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely - text

6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,46 kB
Stiahnuté: 318×
Vložené: 24. 7. 2019

Použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely – mapa

7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,46 MB
Stiahnuté: 367×
Vložené: 24. 7. 2019

Schéma záväznej časti mierka 1:13000

9.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 991,79 kB
Stiahnuté: 283×
Vložené: 24. 7. 2019

Sprievodná správa

1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 620 kB
Stiahnuté: 1,197×
Vložené: 24. 7. 2019

Výkres ochrany a tvorby krajiny

5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,42 MB
Stiahnuté: 245×
Vložené: 24. 7. 2019

Výkres technickej vybavenosti

4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,89 MB
Stiahnuté: 321×
Vložené: 24. 7. 2019

Záväzná časť ÚPN

8.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,87 kB
Stiahnuté: 624×
Vložené: 24. 7. 2019

Územný plán obce Zmeny a doplnky č.2 obstarané v roku 2015

Komplexný návrh funkčného využitia 1:10000

5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 485,55 kB
Stiahnuté: 796×
Vložené: 24. 7. 2019

Komplexný návrh funkčného využitia lokalita 2d 1: 2880

4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,32 kB
Stiahnuté: 553×
Vložené: 24. 7. 2019

Komplexný návrh funkčného využitia obec 1: 2880

3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184 kB
Stiahnuté: 496×
Vložené: 24. 7. 2019

Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde

7.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 73,75 kB
Stiahnuté: 588×
Vložené: 24. 7. 2019

Územný plán obce Zmeny a doplnky č.2 obstarané v roku 2015

1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,19 kB
Stiahnuté: 494×
Vložené: 24. 7. 2019

Výkres technickej vybavenosti 01 1: 2880

6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,66 kB
Stiahnuté: 389×
Vložené: 24. 7. 2019

Výkres technickej vybavenosti 02 1: 2880

7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,38 kB
Stiahnuté: 367×
Vložené: 24. 7. 2019

Záväzná časť ÚPN

8.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 337,47 kB
Stiahnuté: 435×
Vložené: 24. 7. 2019

Záväzná časť ÚPN

8.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 618,46 kB
Stiahnuté: 371×
Vložené: 24. 7. 2019

Zmeny a doplnky č.2 správa

2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 701,05 kB
Stiahnuté: 437×
Vložené: 24. 7. 2019

Územný plán obce Zmeny a doplnky č.1 obstarané v roku 2013

Komplexný výkres - sever 1 : 2880

3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,38 MB
Stiahnuté: 485×
Vložené: 24. 7. 2019

Komplexný výkres – centrum 1 : 2880

2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,28 MB
Stiahnuté: 422×
Vložené: 24. 7. 2019

Výkres technickej vybavenosti - centrum 1 : 2880

4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,06 MB
Stiahnuté: 337×
Vložené: 24. 7. 2019

Výkres technickej vybavenosti - pri Imune 1 : 2880

6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 906,5 kB
Stiahnuté: 339×
Vložené: 24. 7. 2019

Výkres technickej vybavenosti - sever 1 : 2880

5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,12 MB
Stiahnuté: 347×
Vložené: 24. 7. 2019

Zmeny a doplnky č.1 správa

1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,63 kB
Stiahnuté: 362×
Vložené: 24. 7. 2019

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

SMS info

 

SMS info
registrácia

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 4. 2024
zamračené 10 °C 2 °C
nedeľa 21. 4. zamračené 6/1 °C
pondelok 22. 4. zamračené 7/0 °C
utorok 23. 4. zamračené 12/0 °C

Anketa

Dátum a čas

Dnes je sobota, 20.4.2024, 13:55:12

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:175
TÝŽDEŇ:1721
CELKOM:400262