Menu
Obec Šarišské Michaľany
Šarišské Michaľany

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Ing. Marek Zborovjan, MBA, DBA                                                                                                           zástupca starostu obce
predseda komisie na ochranu verejného záujmu                                                                                   nezávislý kandidát                                                                                                                                         Sabinovská 9/10
Mobil: 0950 854 138
E-mail: marek.zborovjan@gmail.com

Poverenie na zastupovanie starostu obce Šarišské Michaľany.pdf (239.83 kB)
Poverenie rozsahu zastupovania starostu obce Šarišské Michaľany.pdf (379.14 kB)
Zverejnenie odmeny zástupcu starostu obce.pdf (346.72 kB)

Ján Zimovčák                                                                                                                                      predseda finančnej komisie, správy obecného majetku a roozvoja obce
Sloboda a Solidarita
Pod lesíkom 37
Mobil: 0905 216 031
E-mail: jan.zimovcak@gmail.com

Mgr. Ján Tutoky
predseda komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie                                                
nezávislý kandidát
Michalská 521/17
Mobil: 0918 125 813
E-mail: jantutoky73@gmail.com

Ing. Jaroslav Palčo
predseda komisie pre školstvo, kultúru, šport a mládež
Sloboda a Solidarita
Michalská 464/26
Mobil: 0905 840 917
E-mail: jaroslav.palco@gmail.com

Karol Korínek, ml.
predseda komisie pre dopravu a bezpečnosť
nezávislý kandidát
M.R.Štefánika 138/11
Mobil: 0903 945 135
E-mail: karol.korinek@gmail.com

Mgr. Kamil Štelbacký
predseda komisie pre životné prostredie a verejný poriadok
nezávislý kandidát
SNP 239/14
Mobil: 0904 425 468
E-mail: stelbackykamil@gmail.com

Karol Korínek, st.
Kresťanskodemokratické hnutie
Jarková 257/5
Mobil: 0905 341 425
E-mail: karolkorinek52@gmail.com

doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.
Sloboda a Solidarita
                                                                                                                                        Družstevná 925/53
Mobil: 0905 820 388
E-mail: tomas.koziak@gmail.com

Roman Gergelčík
Kresťanskodemokratické hnutie

Štúrova 542/25                                                                                                                                     
Mobil:
0917 868 397
E-mail: gergelcik@gmail.com

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie začína zložením sľubu poslancov a trvá 4 roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
•určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
•schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie
•schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
•rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
•určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
•vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
•uznášať sa na nariadeniach
•určovať plat starostu a hlavného kontrolóra
•zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov)
•schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach
•zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
•udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou
a) starostu
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený
d) podľa osobitného zákona

Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí obecné zastupiteľstvo v rozmedzí danom zákonom. Naša obec môže mať 7-9 poslancov.  

Zdroj : Zákon o obecnom zriadení, č. 369/1990 Zb

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

SMS info

 

SMS info
registrácia

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 26 °C 12 °C
streda 26. 6. mierny dážď 26/14 °C
štvrtok 27. 6. mierny dážď 27/17 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 27/15 °C

Anketa

Dátum a čas

Dnes je utorok, 25.6.2024, 0:10:09

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:2
TÝŽDEŇ:368
CELKOM:425540