Menu
Obec Šarišské Michaľany
Šarišské Michaľany

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 12. 2022

Dohoda o urovnaní

Zmluva 2022-090

104,52 EUR

SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Šarišské Michaľany

27. 12. 2022

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

Zmluva 2022-089

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Šarišské Michaľany

12. 12. 2022

Dodatok č. 01 k Dohode 22_37_054_595 o poskytnutí FP na vytovrené PM

Zmluva 2022-088

33 942,24 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Šarišské Michaľany

6. 12. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa na rok 2022

Zmluva 2022-087

17 220,84 EUR

BambiCentrum n.o.

Obec Šarišské Michaľany

5. 12. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva 2022-086

77 158,84 EUR

INTERBAU s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

5. 12. 2022

Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve zo dňa 04.12.2012

Zmluva 2022-085

7,43 EUR

SABYT, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

5. 12. 2022

Zmluva o dielo o vypracovaní územnoplánovacej dokumentácia

Zmluva 2022-084

Neuvedené

Ateliér URBEKO, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

5. 12. 2022

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 860 557 008-2-2017-NZP z 19.09.2017 v znení Dodatku č. 1 z 08.02.2018

Zmluva 2022-083

120,00 EUR

Železnice Slovenskej republiky

Obec Šarišské Michaľany

2. 12. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávrátneho finančného príspevku

Zmluva 2022-082

695 987,05 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Šarišské Michaľany

2. 12. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva 2022-081

36 138,64 EUR

JOSINO, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

29. 11. 2022

Dodatok č.29 ku zmluve č. 25 010-01 o poskytovaní sližieb v oblasti nakladania s odpadom

Zmluva 2022-080

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

29. 11. 2022

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

Zmluva 2022-079

Neuvedené

Úradovňa NR, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

29. 11. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva 2022-078

1 400,00 EUR

Úradovňa NR, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

14. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva 2022-077

73 300,90 EUR

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.

Obec Šarišské Michaľany

4. 11. 2022

Zmluva o grantovom účte - Projekt - Cyklistický chodník v obci Šarišské Michaľany

Zmluva 2022-076

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

4. 11. 2022

Zmluva o grantovom účte - Projekt - Revitalizácia vnútroblokového priestoru medzi ulicami Michalská a Pod lesíkom, Šarišské Michaľany

Zmluva 2022-075

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

4. 11. 2022

Dohoda o urovnaní

Zmluva 2022-074

104,52 EUR

SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Šarišské Michaľany

3. 11. 2022

Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200127020 v rámci NP Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce zo dňa 27.1.2020

Zmluva 2022-073

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Šarišské Michaľany

3. 11. 2022

Dohoda č. 2237054595 o poskytnutí FP na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevyhodneného UoZ

Zmluva 2022-072

18 864,60 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Šarišské Michaľany

14. 10. 2022

Nájomná zmluva

Zmluva 2022-071

187,62 EUR

IQ Build, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

10. 10. 2022

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov

Zmluva 2022-070

840,00 EUR

Minerva n.o.

Obec Šarišské Michaľany

4. 10. 2022

Dohoda o spoločnom školskom obvode

Zmluva 2022-069

Neuvedené

Obec Ostrovany

Obec Šarišské Michaľany

26. 9. 2022

Sponzorská zmluva

Zmluva 2022-068

200,00 EUR

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska

Obec Šarišské Michaľany

2. 9. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa na rok 2022

Zmluva 2022-067

17 106,30 EUR

BambiCentrum n.o.

Obec Šarišské Michaľany

2. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Rímskokatolícka farnost

Zmluva 2022-066

1 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Michala Archanjela

Obec Šarišské Michaľany

25. 8. 2022

Mandátna zmluva - stavebný dozor - Pozemné komunikácie II. etapa

Zmluva 2022-065

5 356,00 EUR

Stanoprojekt, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

22. 8. 2022

Dohoda č. 22/37/012/100 o pomoci v hmotnej núdzi

Zmluva 2022-064

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Šarišské Michaľany

22. 8. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AFS6

Zmluva 2022-063

29 989,72 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Šarišské Michaľany

18. 8. 2022

Mandátna zmluva - Inžinierska činnosť na savbe Šarišské Michaľany - prístavba hasičskej zbrojnice

Zmluva 2022-062

4 500,00 EUR

Ing. Marek HRABČÁK, PhD.

Obec Šarišské Michaľany

18. 8. 2022

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 30.06.2022

Zmluva 2022-061

Neuvedené

IQ Build, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

15. 8. 2022

Nájomná zmluva s právom stavby

Zmluva 2022-060

100,00 EUR

Železnice Slovenskej republiky

Obec Šarišské Michaľany

11. 8. 2022

Dodatok č.4 k Zmluve o dielo Pozemné komunikácie v obci Šarišské Michaľany

Zmluva 2022-059

234 793,48 EUR

Doprastav, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

9. 8. 2022

Poistná zmluva - havarijné poistenie Opel Crossland EČV SB992CI

Zmluva 2022-058

817,79 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

9. 8. 2022

Dohoda o poskytovaní finančného príspevku za poskytovanie opatrovateľskej služby Oáza, n.o. Široké

Zmluva 2022-057

1 120,00 EUR

Oáza, n.o.

Obec Šarišské Michaľany

9. 8. 2022

Dohoda o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soicálenj služby v zariadeni Sociálny dom ANTIC, n.o. Bardejov

Zmluva 2022-056

1 750,00 EUR

Sociálny dom ANTIC, n. o. Bardejov

Obec Šarišské Michaľany

9. 8. 2022

Dohoda o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadeni Seniorvital, n.o. Sabinov

Zmluva 2022-055

8 050,00 EUR

Seniorvital, n.o.

Obec Šarišské Michaľany

9. 8. 2022

Dohoda o poskytovaní finančného príspevku za poskytovanú opatrovateľskú službu Domov sv. Dominika Petrovany - II. polrok 2022

Zmluva 2022-054

4 200,00 EUR

Domov sv. Dominika

Obec Šarišské Michaľany

9. 8. 2022

Dohoda o poskytovaní finančného príspevku za poskytovanú opatrovateľskú službu Domov sv. Dominika Petrovany - I. polrok 2022

Zmluva 2022-053

4 200,00 EUR

Domov sv. Dominika

Obec Šarišské Michaľany

9. 8. 2022

Dohoda o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálenj služby v zariadení pre seniorov Domov sv. Dominika Petrovany - II. polrok 2022

Zmluva 2022-052

900,00 EUR

Domov sv. Dominika

Obec Šarišské Michaľany

9. 8. 2022

Dohoda o posyktovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov sv. Dominika Petrovany - I. polrok 2022

Zmluva 2022-051

900,00 EUR

Domov sv. Dominika

Obec Šarišské Michaľany

5. 8. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo - Pozemné komunikácie v obci Šarišské Michaľany

Zmluva 2022-050

234 793,48 EUR

Doprastav, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

3. 8. 2022

Zmluva o nakladaní s osobnými údajmi

Zmluva 2022-049

Neuvedené

SMILES SK, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

1. 8. 2022

Zmluva č. 1081/2022/OPR o poskytnutí dotácie

Zmluva 2022-048

20 450,50 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Šarišské Michaľany

29. 7. 2022

Kúpna zmluva č. 10007738

Zmluva 2022-047

18 230,00 EUR

PK AUTO, spol. s r.o.

Obec Šarišské Michaľany

25. 7. 2022

Kúpna zmluva

Zmluva 2022-046

831,00 EUR

Účastníci zmluvného vzťahu – vlastníci parciel v lokalite „Západ“:

Obec Šarišské Michaľany

25. 7. 2022

Dodatok č.4 k poistnej zmluve č.2407015411

Zmluva 2022-045

6 451,92 EUR

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

19. 7. 2022

Zmluva o výpožičke

Zmluva 2022-044

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Šarišské Michaľany

15. 7. 2022

Kúpna zmluva

Zmluva 2022-043

681,50 EUR

Martin Naď

Obec Šarišské Michaľany

8. 7. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva 2022-042

199 659,70 EUR

CEPRAS s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

8. 7. 2022

Kúpna zmluva

Zmluva 2022-041

1 290,00 EUR

IQ Build, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

1. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 2022-040

2 000,00 EUR

PSK

Obec Šarišské Michaľany

27. 6. 2022

Darovacia zmluva

Zmluva 2022-039

1 368,00 EUR

Ing.Stanislav Škop, MBA

Obec Šarišské Michaľany

27. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ŠSK

Zmluva 2022-038

3 500,00 EUR

Športový strelecký klub

Obec Šarišské Michaľany

27. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - OŠSK

Zmluva 2022-037

3 000,00 EUR

Obecný športový stolnotenisový klub

Obec Šarišské Michaľany

27. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - DHZ

Zmluva 2022-036

2 500,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany

27. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Starí pani

Zmluva 2022-035

1 000,00 EUR

Starí pani Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany

27. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO JDS

Zmluva 2022-034

4 000,00 EUR

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku

Obec Šarišské Michaľany

27. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - FK

Zmluva 2022-033

7 000,00 EUR

Futbalový klub Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany

22. 6. 2022

Zmluva o výpožičke

Zmluva 2022-032

Neuvedené

Jaroslav Kurimský

Obec Šarišské Michaľany

20. 6. 2022

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

Zmluva 2022-031

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Šarišské Michaľany

13. 6. 2022

Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

Zmluva 2022 - 30

70,00 EUR

OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku

Obec Šarišské Michaľany

9. 6. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

Zmluva 2022-029

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Šarišské Michaľany

1. 6. 2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Zmluva 2022-028

44,03 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

30. 5. 2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0911390870

Zmluva 2022-027

19,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

30. 5. 2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0911390871

Zmluva 2022-026

24,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

30. 5. 2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0911390873

Zmluva 2022-025

16,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

30. 5. 2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0911390872

Zmluva 2022-024

24,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

30. 5. 2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0911390874

Zmluva 2022-023

24,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

30. 5. 2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0911922333

Zmluva 2022-022

37,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

19. 5. 2022

Zmluva o výkone odborného autorského dohľadu

Zmluva 2022-021

3 000,00 EUR

4road s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

6. 5. 2022

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Zmluva 2022-020

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Šarišské Michaľany

2. 5. 2022

Zmluva č. VMI0315202204

Zmluva 2022-019

Neuvedené

ENVI - PAK, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

13. 4. 2022

Dodatok č. k Mandátnej zmluve

Zmluva 2022-018

Neuvedené

Obec Šarišské Michaľany

Ing. Peter Macko

5. 4. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022-017

Zmluva 2022-017_1

Neuvedené

Ateliér URBEKO, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

5. 4. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva 2022-017

22 680,00 EUR

Ateliér URBEKO, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

29. 3. 2022

Kronospan

Zmluva 2022 - 16

Neuvedené

Kronospan

Obec Šarišské Michaľany

25. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva 2022-015

67 919,76 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Šarišské Michaľany

15. 3. 2022

Nájomná zmluva

Zmluva 2022-014

2 312,55 EUR

Pavol Šimon - POPCORN.SK

Obec Šarišské Michaľany

11. 3. 2022

Darovacia zmluva o darovaní hnuteľnej veci

Zmluva 2022-013

Neuvedené

IMUNA PHARM, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

11. 3. 2022

Zmluva o prevádzke verejného osvetlenia

Zmluva 2022-012

Neuvedené

O.S.V.O. comp, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

28. 2. 2022

Mandátna zmluva

Zmluva 2022-011

2 400,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

22. 2. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva 2022-010

3 600,00 EUR

Ing. František Ondrej

Obec Šarišské Michaľany

15. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na CRZ

Zmluva 2022-009

708,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

9. 2. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva 2022-008

5 400,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

8. 2. 2022

Darovacia zmluva

Zmluva 2022_007

914,40 EUR

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Šarišské Michaľany

31. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa na rok 2022

Zmluva 2022-006

16 384,20 EUR

BambiCentrum n.o.

Obec Šarišské Michaľany

27. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 2022-005

5 500,00 EUR

Futbalový klub Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany

13. 1. 2022

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo

Zmluva 2022-004

Neuvedené

Doprastav, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

10. 1. 2022

Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 2407015411

Zmluva 2022-003

6 287,76 EUR

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

10. 1. 2022

Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu

Zmluva 2022-002

Neuvedené

Mesto Sabinov

Obec Šarišské Michaľany

4. 1. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP

Zmluva 2022-001

400 337,79 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Šarišské Michaľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

SMS info

 

SMS info
registrácia

Aktuálne počasie

dnes, sobota 13. 7. 2024
slabý dážď 34 °C 19 °C
nedeľa 14. 7. mierny dážď 30/17 °C
pondelok 15. 7. slabý dážď 31/18 °C
utorok 16. 7. mierny dážď 34/19 °C

Anketa

Dátum a čas

Dnes je sobota, 13.7.2024, 0:55:43

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:10
TÝŽDEŇ:1841
CELKOM:432684