Obec Šarišské Michaľany
Šarišské Michaľany

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18. 9. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071BYW9-73-87 zo dňa 25.11.2022

Zmluva 2023-062

659 054,48 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Šarišské Michaľany

13. 9. 2023

Kúpna zmluva

Zmluva 2023-061

26,00 EUR

Ing. Michal Škvarko

Obec Šarišské Michaľany

13. 9. 2023

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Zmluva 2023-060

3 779,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

12. 9. 2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb

Zmluva 2023-059

379,71 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

12. 9. 2023

Dohoda o zabezpečení folklórneho vystúpenia

Zmluva 2023-058

200,00 EUR

Vladimír Marton

Obec Šarišské Michaľany

11. 9. 2023

Zmluva o zabezpečení autobusovej dopravy žiakov č. D/2023

Zmluva 2023-057

0,30 EUR

SAD Prešov, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

8. 9. 2023

Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie

Zmluva 2023-056

500,00 EUR

Mario Garbera

Obec Šarišské Michaľany

5. 9. 2023

Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie

Zmluva 2023-055

200,00 EUR

Ján Cehelský

Obec Šarišské Michaľany

5. 9. 2023

Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie

Zmluva 2023-054

200,00 EUR

Ján Cehelský

Obec Šarišské Michaľany

5. 9. 2023

Dohoda o poskytovaní FP na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi

Zmluva 2023-053

1 152,00 EUR

Oáza, n.o.

Obec Šarišské Michaľany

24. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí NFP IROP-Z-302091DGN9-91-108

Zmluva 2023-052

18 200,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Šarišské Michaľany

16. 8. 2023

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

Zmluva 2023-051

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Šarišské Michaľany

14. 8. 2023

Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. D01_SEP-IMRK3-2022-004323

Zmluva 2023-050

67 919,76 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Šarišské Michaľany

14. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 2023-049

10 319,40 EUR

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

Obec Šarišské Michaľany

7. 8. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva

Zmluva 2023-048

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

7. 8. 2023

Dohoda o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - II. polrok 2023

Zmluva 2023-047

8 400,00 EUR

Domov sv. Dominika

Obec Šarišské Michaľany

31. 7. 2023

Zmluva č. 665/2023/OPR o poskytnutí dotácie

Zmluva 2023-046

4 760,08 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Šarišské Michaľany

31. 7. 2023

Nájomná zmluva - športový areál - bufet

Zmluva 2023-045

2 400,00 EUR

SPOT Corp. s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

28. 7. 2023

Rekonštrukcia zázemia stolnotenisovej haly v Šarišských Michaľanoch

Zmluva 2023-044

35 575,33 EUR

JOSINO, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

13. 7. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.3.2023

Zmluva 2023-043

Neuvedené

IQ Reality, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

10. 7. 2023

Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie

Zmluva 2023-042

950,00 EUR

Ing. Radoslav Petruš

Obec Šarišské Michaľany

20. 6. 2023

Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200127020 v rámci NP Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce zo dňa 27.01.2020

Zmluva 2023-041

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Šarišské Michaľany

14. 6. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemku pre dočasné skladovanie výkopovej zeminy

Zmluva 2023-040

Neuvedené

Obec Šarišské Michaľany

IQ Invest, s.r.o.

13. 6. 2023

Hromadná licenčná zmluva - Deň rodiny

Zmluva 2023-039

80,40 EUR

SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Šarišské Michaľany

30. 5. 2023

Zmluva o nájme pozemku

Zmluva 2023-038

1,00 EUR

IQ Invest, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

23. 5. 2023

Mandátna zmluva - stavebný dozor

Zmluva 2023-037

13 200,00 EUR

ORIM - TENDER, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

23. 5. 2023

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

Zmluva 2023-036

840,00 EUR

Sociálny dom ANTIC, n. o. Bardejov

Obec Šarišské Michaľany

23. 5. 2023

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

Zmluva 2023-035

840,00 EUR

Minerva n.o.

Obec Šarišské Michaľany

23. 5. 2023

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

Zmluva 2023-034

7 560,00 EUR

Seniorvital, n.o.

Obec Šarišské Michaľany

12. 5. 2023

Mandátna zmluva - stavebný dozor cyklochodník

Zmluva 2023-033

2 220,00 EUR

HASKO, spol. s r.o.

Obec Šarišské Michaľany

4. 5. 2023

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu

Zmluva 2023-032

60,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

2. 5. 2023

Zmluva č.1423 370 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva 2023-031

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Šarišské Michaľany

2. 5. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva 2023-030

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Šarišské Michaľany

2. 5. 2023

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva 2023-029

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

28. 4. 2023

Zmluva o dielo - stolnotenisová hala

Zmluva 2023-028

20 636,61 EUR

JOSINO, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

24. 4. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov - kvetinárstvo

Zmluva 2023-027

1 035,60 EUR

Akadémia LT, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

18. 4. 2023

Mandátna zmluva - obstaranie Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-O Šarišské Michaľany

Zmluva 2023-026

Neuvedené

STANIM, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

11. 4. 2023

Zmluva o výkone odbornej stáže študenta

Zmluva 2023-025

Neuvedené

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Obec Šarišské Michaľany

6. 4. 2023

Dohoda o ukončení nájmu

Zmluva 2023-024

Neuvedené

Slovakita, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

31. 3. 2023

Dohoda č.23/37/054/503 o poskytnutí FP na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného UoZ

Zmluva 2023-023

25 510,80 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Šarišské Michaľany

31. 3. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na spracovanie účtovníctva a mzdovej agendy zo dňa 29.11.2022

Zmluva 2023-022

2 400,00 EUR

Úradovňa NR, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

28. 3. 2023

Zmluva o dielo

Zmluva 2023-021

627 099,98 EUR

IQ Reality, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

28. 3. 2023

Zmluva pracovná zdravotná služba č. ZD122303170702

Zmluva 2023-020

380,00 EUR

MEDICAL - LEX s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

27. 3. 2023

Kúpna zmluva

Zmluva 2023-019

350,00 EUR

Mgr. Jozef Mačo

Obec Šarišské Michaľany

20. 3. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva 2023-018

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Šarišské Michaľany

17. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

Zmluva 2023-017

1 785,00 EUR

Ing. Štefan Fabian, PhD., štatutárny audítor – č. licencie 200

Obec Šarišské Michaľany

6. 3. 2023

Kúpna zmluva

Zmluva 2023-016

400,00 EUR

Ing.Vincent Leššo

Obec Šarišské Michaľany

28. 2. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov č. D-35-2022

Zmluva 2023-015

0,30 EUR

SAD Prešov, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

21. 2. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o posyktnutí finančného príspevku číslo zmluvy IROP-CLLD-X371-512-003-002

Zmluva 2023-014

77 158,84 EUR

INTERBAU s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

15. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva 2023-013

1 000,00 EUR

Syklisti - Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany

15. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva 2023-012

3 500,00 EUR

Športový strelecký klub

Obec Šarišské Michaľany

15. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva 2023-011

3 000,00 EUR

Obecný športový stolnotenisový klub

Obec Šarišské Michaľany

15. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva 2023-010

1 020,00 EUR

Fitness centrum

Obec Šarišské Michaľany

15. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva 2023-009

3 500,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany

15. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva 2023-008

1 500,00 EUR

Starí pani Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany

15. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva 2023-007

5 000,00 EUR

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku

Obec Šarišské Michaľany

15. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva 2023-006

10 000,00 EUR

Futbalový klub Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany

15. 2. 2023

Dohoda o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

Zmluva 2023-005

2 304,00 EUR

Oáza, n.o.

Obec Šarišské Michaľany

15. 2. 2023

Dohoda o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

Zmluva 2023-004

6 200,00 EUR

Domov sv. Dominika

Obec Šarišské Michaľany

14. 2. 2023

Príloha č. 1 k Zmluve č. VMI0315202204

Zmluva 2023-003

31 959,00 EUR

ENVI - PAK, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

20. 1. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. RZ-01-07-2022

Zmluva 2023-002

1 240,38 EUR

CEPRAS s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

9. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia Súkromného centra poradenstva a prevencie BambiCentrum n

Zmluva 2023-001

90 978,84 EUR

BambiCentrum n.o.

Obec Šarišské Michaľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

SMS info

 

SMS info
registrácia

Aktuálne počasie

dnes, piatok 22. 9. 2023
oblačno 22 °C 14 °C
sobota 23. 9. mierny dážď 23/14 °C
nedeľa 24. 9. mierny dážď 14/12 °C
pondelok 25. 9. oblačno 24/13 °C

Anketa

Dátum a čas

Dnes je piatok, 22.9.2023, 3:40:00

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:23
TÝŽDEŇ:1121
CELKOM:339799