Menu
Obec Šarišské Michaľany
Šarišské Michaľany

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 12. 2020

Dodatok č. 26 k zmluve č. 25 010/01

Zmluva 2020-074

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

30. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva 2020-073

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Šarišské Michaľany

22. 12. 2020

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest

Zmluva 2020-072

6 658,56 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Šarišské Michaľany

16. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva 2020-071

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Šarišské Michaľany

15. 12. 2020

Príloha č. 1 Zmluvy o Elektronickej službe Business24

Zmluva 2020-070

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Šarišské Michaľany

14. 12. 2020

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

Zmluva 2020-069

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

14. 12. 2020

Zmluva o úvere č.74-004-20 Municipálny úver - Univerzál

Zmluva 2020-068

500 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

4. 12. 2020

Zmluva o grantovom účte

Zmluva 2020-067

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

4. 12. 2020

Zmluva o grantovom účte

Zmluva 2020-066

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

26. 11. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva 2020-065

4 950,00 EUR

ASKO -Ateliér stavebných konštrukcií - združenie projektantov

Obec Šarišské Michaľany

25. 11. 2020

Rámcová zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu č. 20021P

Zmluva 2020-064

600,00 EUR

Novo Funding s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

23. 11. 2020

Dohoda o pomoci v hmotnej nudzi

Zmluva 2020-063

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Šarišské Michaľany

23. 11. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva 2020-062

873,00 EUR

Slovakita, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

19. 11. 2020

Kúpna zmluva

Zmluva 2020-061

4 000,00 EUR

Patrik Straka

Obec Šarišské Michaľany

12. 11. 2020

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Zmluva 2020-060

1 785,00 EUR

Ing. Štefan Fabian, PhD., štatutárny audítor – č. licencie 200

Obec Šarišské Michaľany

4. 11. 2020

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta

Zmluva 2020-059

7 513,92 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Šarišské Michaľany

26. 10. 2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Zmluva 2020-058

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Šarišské Michaľany

16. 10. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva 2020-057

10 773,10 EUR

ERINI s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

12. 10. 2020

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku

Zmluva 2020-056

2 800,00 EUR

Seniorvital, n.o.

Obec Šarišské Michaľany

12. 10. 2020

Zmluva o nájme obecného majetku

Zmluva 2020-055

30,00 EUR

LESY Slovenskej republiky, š.p.

Obec Šarišské Michaľany

5. 10. 2020

Zmluva č. 895/2020/DPR

Zmluva 2020-054

10 000,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Šarišské Michaľany

28. 9. 2020

Príkazna zmluva č. 10/SB/202001

Zmluva 2020-053

450,00 EUR

Procurio, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

11. 9. 2020

Dodatok č. 1 K Zmluve o dielo č. SM02/2020

Zmluva 2020-052

427 759,40 EUR

STAV-MAJO s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

2. 9. 2020

Zmluva o príspevku na zabezpečenie autobusovej prepravy žiakov

Zmluva 2020-051

1,00 EUR

SAD Prešov, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

2. 9. 2020

Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov

Zmluva 2020-050

0,26 EUR

SAD Prešov, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

28. 8. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva 2020-049

190,00 EUR

PROGRANT, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

27. 8. 2020

Zmluva č. 497/2020/DPR

Zmluva 2020-048

2 000,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Šarišské Michaľany

24. 8. 2020

Zmluva o dielo č. 04/2020

Zmluva 2020-047

15 360,00 EUR

4road s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

21. 8. 2020

Licenčná zmluva

Zmluva 2020-046

216,00 EUR

Archivovanie SK s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

21. 8. 2020

Zmluva o správe registratúry

Zmluva 2020-045

5 818,80 EUR

Archivovanie SK s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

18. 8. 2020

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb

Zmluva 2020-044

804,00 EUR

ENVEA, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

4. 8. 2020

Dodatok k zmluve

Zmluva 2020-043

49,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

4. 8. 2020

Dodatok k zmluve

Zmluva 2020-042

171,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

4. 8. 2020

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva 2020-041

900,00 EUR

Domov sv. Dominika

Obec Šarišské Michaľany

4. 8. 2020

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva 2020-040

3 600,00 EUR

Domov sv. Dominika

Obec Šarišské Michaľany

29. 7. 2020

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2407015411

Zmluva 2020-039

6 188,40 EUR

Obec Šarišské Michaľany

Generali Poisťovňa, a.s.

22. 7. 2020

Zmluva o partnerstve

Zmluva 2020-038

Neuvedené

Obec Šarišské Michaľany

Mesto Sabinov

17. 7. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva 2020-037

66 900,00 EUR

Obec Šarišské Michaľany

STAV-MAJO s.r.o.

9. 7. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva 2020-036

804,00 EUR

ENVEA, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

8. 7. 2020

Zmluva o nájme nehnuteľného majetku

Zmluva 2020-035

1,00 EUR

Obec Šarišské Michaľany

Občianske združenie Turistický klub JAFIRE

8. 7. 2020

Zmluva o nájme nehnuteľného majetku

Zmluva 2020-034

1,00 EUR

Obec Šarišské Michaľany

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Michala Archanjela

6. 7. 2020

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva 2020-033

465 230,12 EUR

Obec Šarišské Michaľany

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiiky

29. 6. 2020

Dodatok k zmluve

Zmluva 2020-032

97,00 EUR

Obec Šarišské Michaľany

Slovak Telekom, a.s.

29. 6. 2020

Dodatok k zmluve

Zmluva 2020-031

97,00 EUR

Obec Šarišské Michaľany

Slovak Telekom, a.s.

24. 6. 2020

Zmluva o poskytovaní výhod

Zmluva 2020-030

300,00 EUR

Obec Šarišské Michaľany

Slovak Telekom, a.s.

19. 6. 2020

Zmluva o združení

Zmluva 2020-029

Neuvedené

Obec Šarišské Michaľany

Obce okresu Sabinov

4. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 2020-028

1 750,00 EUR

Obec Šarišské Michaľany

Športový strelecký klub

4. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 2020-027

1 850,00 EUR

Obec Šarišské Michaľany

Obecný športový stolnotenisový klub

4. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 2020-026

1 750,00 EUR

Obec Šarišské Michaľany

Dobrovoľný hasičský zbor Šarišské Michaľany

4. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 2020-025

625,00 EUR

Obec Šarišské Michaľany

Starí pani Šarišské Michaľany

4. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 2020-024

250,00 EUR

Obec Šarišské Michaľany

Občianske združenie adrenalínových športov

4. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 2020-023

2 000,00 EUR

Obec Šarišské Michaľany

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku

4. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva 2020-022

3 750,00 EUR

Obec Šarišské Michaľany

Obecný športový futbalový klub

19. 5. 2020

Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet

Zmluva 2020-021

1 500,00 EUR

Obec Šarišské Michaľany

VÚB, a.s.

27. 4. 2020

Dohoda

Zmluva 2020-020

Neuvedené

Obec Šarišské Michaľany

Slavko Machala - MACHO

21. 4. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva 2020-019

9 345,71 EUR

Obec Šarišské Michaľany

FEZANOVA, s.r.o.

17. 4. 2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva 2020-018

Neuvedené

Obec Šarišské Michaľany

Galileo Corporation s.r.o.

17. 4. 2020

Zmluva o prevádzke webového sídla

Zmluva 2020-017

474,00 EUR

Obec Šarišské Michaľany

Galileo Corporation s.r.o.

17. 4. 2020

Zmluva o vytvorení webového sídla

Zmluva 2020-016

1 668,00 EUR

Obec Šarišské Michaľany

Galileo Corporation s.r.o.

16. 4. 2020

Zmluva o výkone autorského dozoru

Zmluva 2020-015

3 050,00 EUR

Obec Šarišské Michaľany

Ing. Peter Jurica

3. 4. 2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva 2020-014

81,00 EUR

Obec Šarišské Michaľany

Slovak Telekom, a.s.

26. 3. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva 2020-013

490 195,43 EUR

Obec Šarišské Michaľany

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiiky

23. 3. 2020

Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva 2020-012

15 528,00 EUR

Obec Šarišské Michaľany

NATUR PACK, a.s.

16. 3. 2020

Zmluva č.320 0385 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Zmluva 2020-011

3 000,00 EUR

Obec Šarišské Michaľany

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

6. 3. 2020

Zmluva o dielo č.SM02-2020 Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Šarišské Michaľany

Zmluva 2020-010

427 708,15 EUR

STAV-MAJO s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

3. 3. 2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003093 o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR

Zmluva 2020-009

11 264,06 EUR

Obec Šarišské Michaľany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

27. 2. 2020

Dodatok k Zmluve č. FZOGC18004 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov

Zmluva 2020-008

100,00 EUR

SOMI Consulting s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

27. 2. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva 2020-007

410,09 EUR

ANAMED, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

19. 2. 2020

Poistná zmluva

Zmluva 2020-006

5 292,00 EUR

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

3. 2. 2020

Dohoda č.20/37/054/15

Zmluva 2020-005

16 730,10 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Šarišské Michaľany

27. 1. 2020

Zmluva o spolupráci

Zmluva 2020-004

26 121,00 EUR 26 121 € pre rok 2020

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Šarišské Michaľany

23. 1. 2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 18.03.2014

Zmluva 2020-003

Neuvedené

Obec Šarišské Michaľany

Miroslav Krehlík

22. 1. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva 2020-002

Neuvedené

Lilly group s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

2. 1. 2020

Dodatok č.25 ku zmluve č. 25 0110/01

Zmluva 2020-001

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

SMS info

 

SMS info
registrácia

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 4. 2024
zamračené 10 °C 2 °C
nedeľa 21. 4. zamračené 6/1 °C
pondelok 22. 4. zamračené 7/0 °C
utorok 23. 4. zamračené 12/0 °C

Anketa

Dátum a čas

Dnes je sobota, 20.4.2024, 12:32:26

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:160
TÝŽDEŇ:1706
CELKOM:400247