Menu
Obec Šarišské Michaľany
Šarišské Michaľany

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 12. 2021

Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy

Zmluva 2021-049

441 659,40 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Šarišské Michaľany

30. 12. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

Zmluva 2021-048

1 785,00 EUR

Ing. Štefan Fabian, PhD., štatutárny audítor – č. licencie 200

Obec Šarišské Michaľany

30. 12. 2021

Dodatok č.28 ku Zmluve č. 25 01001 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom

Zmluva 2021-047

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

28. 12. 2021

Zmluva o spolupráci pri poskytovaní produktov a služieb

Zmluva 2021-046

50,00 EUR Päťdesiat eur

UP Déjeuner, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

22. 12. 2021

Dohoda na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

Zmluva 2021-045

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Šarišské Michaľany

16. 12. 2021

Zmluva o nájme nehnuteľného majetku

Zmluva 2021-044

1,00 EUR

Obecný športový stolnotenisový klub

Obec Šarišské Michaľany

16. 12. 2021

Zmluva o nájme nehnuteľného majetku

Zmluva 2021 -043

1,00 EUR

Futbalový klub Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany

16. 12. 2021

Zmluva o nájme nehnuteľného majetku

Zmluva 2021-042

1,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany

7. 12. 2021

Nájomná zmluva

Zmluva 2021 -041

1,00 EUR

MJ projekt s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

29. 11. 2021

Zmluva o prenájme so servisnými službami

Zmluva 2021-040

Neuvedené

RICOH Slovakia s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

3. 11. 2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

Zmluva 2021-039

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Šarišské Michaľany

25. 10. 2021

Mandátna zmluva

Zmluva 2021-038

4 990,80 EUR

imvia-ENGINEERING s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

25. 10. 2021

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

Zmluva 2021-037

1,00 EUR

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

14. 9. 2021

Mandátna zmluva

Zmluva 2021 - 036

4 950,00 EUR Štyritisícdeväťstopäťdesiat

Ing. arch. Ľubomír Polák

Obec Šarišské Michaľany

10. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva 2021-035

1 750,00 EUR

Športový strelecký klub

Obec Šarišské Michaľany

10. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva 2021-034

1 850,00 EUR

Obecný športový stolnotenisový klub

Obec Šarišské Michaľany

10. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva 2021-033

1 500,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany

10. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva 2021-032

150,00 EUR

Občianske združenie adrenalínových športov

Obec Šarišské Michaľany

10. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva 2021-031

625,00 EUR

Starí pani Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany

10. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva 2021-030

1 500,00 EUR

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku

Obec Šarišské Michaľany

15. 7. 2021

DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytovaní architektonických služieb č. 2021-021

Zmluva 2021-021_1

Neuvedené

mkolektiv s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

14. 7. 2021

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Zmluva 2021-028

Neuvedené

innogy Slovesnko s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

14. 7. 2021

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Zmluva 2021-027

100,00 EUR

Staviarsky production s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

14. 7. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - Pozemné komunikácie v obci Šarišské Michaľany

Zmluva 2021-026

209 233,20 EUR

Doprastav, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

14. 7. 2021

Zmluva o dielo - Pozemné komunikácie v obci Šarišské Michaľany

Zmluva 2021-025

209 233,20 EUR

Doprastav, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

6. 7. 2021

Dodatok č. 27 k Zmluve o dielo

Zmluva 2021-029

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

14. 6. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2021-013

2021-013_1

Neuvedené

Doprastav, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

28. 5. 2021

Mandatná zmluva

Zmluva 2021-024

6 000,00 EUR

Ing. Peter Macko

Obec Šarišské Michaľany

28. 5. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Zmluva 2021-023

Neuvedené

NATUR PACK, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

26. 5. 2021

Zmluva o výkone odborného autorského dohľadu

Zmluva 2021-022

1 500,00 EUR

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

Obec Šarišské Michaľany

24. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní architektonických služieb

Zmluva 2021-021

19 000,00 EUR

mkolektiv s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

13. 5. 2021

Zmluva pracovná zdravotná služba

Zmluva 2021-020

456,00 EUR

PARTNERS BS s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

12. 5. 2021

Zmluva o spolupráci

Zmluva 2021-019

10 000,00 EUR

Slovenský futbalový zväz

Obec Šarišské Michaľany

12. 5. 2021

Zmluva č. 321 0922 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva 2021-018

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Šarišské Michaľany

30. 4. 2021

Rámcová zmluva naodchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice.

Zmluva 2021-016

360,00 EUR Tristošesťdesiat eur

Premium BVK s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

15. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

Zmluva 2021-015

4 100,00 EUR

Domov sv. Dominika

Obec Šarišské Michaľany

23. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Zmluva 2021-014

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Šarišské Michaľany

18. 3. 2021

Zmluva o dielo - Euro Velo 11, k.ú. Šarišské Michaľany

Zmluva 2021-013

387 272,15 EUR

Doprastav, a.s.

Obec Šarišské Michaľany

17. 3. 2021

Dodatok k zmuve o združenej dodávke plynu

Zmluva 2021-012

33,00 EUR

innogy Slovesnko s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

15. 3. 2021

Kúpna zmluva

Zmluva 2021-011

800,00 EUR

Peter Dugas

Obec Šarišské Michaľany

15. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva 2021-010

5 520,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

15. 3. 2021

Mandátna zmluva

Zmluva 2021-009

2 160,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

3. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

Zmluva 2021-008

Neuvedené

S A N A s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

24. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

Zmluva 2021-007

Neuvedené

S A N A s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

11. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služib MOM

Zmluva 2021-006

Neuvedené

S A N A s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

11. 2. 2021

Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva 2021-005

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiiky

Obec Šarišské Michaľany

4. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva 2021-017

464 620,06 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Šarišské Michaľany

2. 2. 2021

Dohoda o nájme skladových a parkovacích priestorov

Zmluva 2021-004

150,00 EUR Stopäťdesiat

VSD, a.s., Košice

Obec Šarišské Michaľany

26. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného projektu

Zmluva 2021-003

224 744,28 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Šarišské Michaľany

21. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služib MOM

Zmluva 2021-002

Neuvedené

S A N A s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

20. 1. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2020-065

Zmluva 2020-065_1

5 150,00 EUR

ASKO -Ateliér stavebných konštrukcií - združenie projektantov

Obec Šarišské Michaľany

18. 1. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Zmluva 2021-001

1 111,30 EUR

VUDENT, s.r.o.

Obec Šarišské Michaľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

SMS info

 

SMS info
registrácia

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 4. 2024
zamračené 10 °C 2 °C
nedeľa 21. 4. zamračené 6/1 °C
pondelok 22. 4. zamračené 7/0 °C
utorok 23. 4. zamračené 12/0 °C

Anketa

Dátum a čas

Dnes je sobota, 20.4.2024, 13:34:43

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:174
TÝŽDEŇ:1720
CELKOM:400261